Všeobecné obchodní podmínky

1. Podmínky

Vstupem na tyto webové stránky, souhlasíte s podmínkami těchto webových stránek a podmínek používání, všemi platnými zákony a předpisy. Souhlasíte s tím, že jste zodpovědní za dodržování platných místních zákonů. Pokud nesouhlasíte s některou z těchto podmínek, nepoužívejte tento web ani neshlížejte žádná videa, fotky, texty, či jiné materiály na tomto webu. Materiály obsažené v této webové stránce jsou chráněny příslušnými autorskými právy.

2. Licence

Je povoleno jednorázově použít videa a další materiály na tomto webu pro osobní, nekomerční prohlížení. Jedná se o udělení licence k shlédnutí, nikoliv převod vlastnického práva, a na základě této licence nesmíte:
a) upravovat nebo kopírovat materiály;
b) Získané materiály využívat pro komerční účely nebo pro jakýkoliv veřejný displej (komerční nebo nekomerční);
c) pokoušet se o dekompilaci nebo zpětnou analýzu jakéhokoliv softwaru obsaženého na těchto webových stránkách;
d) odstranit autorská práva nebo jiná vlastnická zápisy z materiálů; nebo
e) převést materiály na jinou osobu nebo „zrcadlo“ materiálů na jakémkoliv jiném serveru.
Tato licence končí automaticky, pokud porušíte kteroukoliv z těchto podmínek. Po zrušení povolení vašeho prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení této licence musíte zničit veškeré stažené materiály ve svém držení ať už v elektronické nebo tištěné podobě.

3. Prohlášení

Materiály na těchto webových stránkách jsou poskytovány „tak jak je“. Majitel webu neposkytuje žádné záruky o pravdovosti a přesnosti tvrzení osob, se kterými jsou prováděny ve videích rozhovory a jejich komentáře.

4. Omezení

V žádném případě majitel webu ani jeho dodavatelé nenesou odpovědnost za jakékoli škody vyplývající z použití tvrzení osob, se kterými jsou prováděny ve videích rozhovory a jejich komentáře.

5. Úpravy

Jednoznačně nepravdivé, lživé, na cti škodící materiály umístěné na webových stránkách hostem si majitel webu upřednostňuje právo takovéto materiály a chyby odstranit kdykoliv bez předchozího upozornění. Při opakovaném úmyslném umisťování takovéhoto škodného materiálu bude danému hostu přístup na web zrušen.

6. Odkazy

Majitel webu nekontroluje pravdivost všech dokumentů a obsažených informací do všech podrobností. Majitel kontroluje jen vhodnost a morální nezávadnost videa. Za pravdivost tvrzení odpovídá autor videa, host, který video umístil na web.
Využití informací z umístěných videí jako hodnoty faktů je na vlastní riziko uživatele.

7. Podmínky užívání webových stránek

Majitel webu může revidovat tyto podmínky používání pro své internetové stránky kdykoliv a bez předchozího upozornění. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že jste vázán na aktuální verzi těchto Podmínek používání.

8. Rozhodné právo

Jakýkoli nárok týkající se webové stránky majitele webu se řídí platnými zákony státu.